• W sezonie zmiana turnusów następuje w soboty.
• Odbiór kluczy i zameldowanie gości od godziny 16.00.
• Zdanie kluczy do godziny 10.00.
• Po otrzymaniu kluczy zalecamy upewnić się, że wyposażenie i stan domku jest zgodny z
opisem, w razie jakichkolwiek braków lub usterek prosimy o ich zgłoszenie.
• Wszelkie usterki i awarie powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłosić.
• Przed oddaniem kluczy nastąpi ponowne sprawdzenie wyposażenia i stanu domku.
• Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy.
• Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w domkach oraz na terenie całego
ośrodka nie ponosimy odpowiedzialności.
• Po godzinie 22.00 na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
• W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w domku wszystkie okna powinny być
zamknięte oraz nie należy pozostawiać włączonych żadnych urządzeń elektrycznych (w
szczególności kuchenki elektrycznej)
• Na terenie ośrodka, na wyznaczonym miejscu mogą parkować samochody najmujących
domki (parking nie jest strzeżony)
• Dzieci przebywające na terenie całego ośrodka, w szczególności podczas korzystania z
placu zabaw, powinny być pod stałą opieką osób dorosłych
• Na terenie całego ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 7.00.
• Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
• W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
• Nie przyjmujemy osób nieletnich oraz grup młodzieżowych.
• Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 800 zł (za tydzień) natomiast 1600 zł (za dwa tygodnie) na konto bankowe Dorota Leńska 98 8350 0004 0000 0015 3000 0010.Pozostała część zapłaty następuje po przyjeździe gości na miejsce.
• W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny.